Valmennus ja koulutus

Valmennus- ja koulutuspalvelut sisältävät  psyykkisen valmennuksen, työyhteisöjen kehittämisen, yrityskonsultaatiot, työnohjauksen ja koulutustapahtumat.

training_pieni

Psyykkinen valmennus

Psyykkisen valmentautumisen tavoitteena on auttaa urheilijaa tasapainoiseen elämään, liittämällä urheilu muuhun elämänkokonaisuuteen sekä kehittymään ihmisenä ja urheilijana. Tavoitteena on urheilijan psyykkinen hyvinvointi, joka edesauttaa tulosten saavuttamista. Toteuttamamme psyykkinen valmentautuminen koostuu psykoterapiasta tuttujen menetelmien soveltamisesta huippu- urheilun ja urheilijoiden käyttöön.

Suosittelemme psyykkisen valmentautumisen menetelmien käyttöä tavoitteiden saavuttamiseksi niin yksityisessä elämässä kuin työhön liittyvissä haasteissakin.

Työyhteisöjen kehittäminen

Toteutamme työyhteisöjen kehittämishankkeita ennakointidialogi- ja muilla tarpeen vaatimilla menetelmillä erityisesti muutosvaiheissa.

Yrityskonsultaatiot

Hoidamme sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yritysten myyntitoimeksiantoja.

Työnohjaus ja koulutus

Järjestämme työnohjausta, jonka tehtävänä on auttaa työntekijöitä tekemään työnsä tehokkaasti ja ammattitaitoisesti sekä tukemaan työntekijöiden työssäjaksamista. Työnohjauksen avulla voidaan myös lieventää tyäntekijöiden ja työyhteisöjen ristiriitoja sekä vähentää työntekijöiden ja johdon välisiä kitkoja.Työnohjauksella voidaan myös lisätä johdon jaksamista ja kehittää johtamiskulttuuria.

Tarjoamme koulutusta työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin, stressinhallintaan ja muihin psykologisiin ilmiöihin liittyen sekä johtamiseen liittyviin kysymyksiin.

Meiltä voit tilata puolen tunnin alustuksen tai viikon mittaisen koulutuksen, räätälöimme koulutukset tarpeidesi mukaan.

Tietoa meistä

Sveins Consulting Oy on 2001 perustettu perheyritys. Joka on erikoistunnut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen ja kehitystyöhön.